Všeobecný klíč – systém generálního klíče

Generální klíč SGHK

Tzv. „generální klíč“ podstatně zjednodušuje provozní agendu související s tzv. klíčovým hospodářstvím. Generální klíč je charakteristický tím, že odemyká všechny vložky / zámky v rámci daného systému klíčů. Tzv. generální klíč tak představuje ideální řešení systému klíčů pro všechny provozy, firmy a společnosti, kde je v rámci každodenního fungování nutné užívání celé řady klíčů (např. nemocnice, ubytovny, penziony či hotely, bytová družstva, bytové či panelové domy, ale i obecně střední a větší firmy)

Systém generálního klíče (všeobecný klíč)

Generální klíč představuje jednoduché a efektivni řešení jednak pro vedoucí pracovníky a odpovědné osoby, tak i naopak osoby vykonávající sice specifickou, zato v rámci celé budovy / objektu nutnou činnost (technická údržba, úklidová služba atd.). Systém generálního klíče lze navíc použít hned několika způsoby – například v bytových domech se společným vchodem a příslušenstvím může jeden typ generálního klíče odemykat jeden konkrétní byt a společné prostory (kočárkárna, sklep, prádelna, sušárna aj.), ale nelze s ním odemknout jiné byty atp.

Skupinový klíč

Další možnou položkou v rámci sytému klíčů je tzv. skupinový klíč, který odemyká pouze určitou část nebo sekci objektu či provozovny (například konkrétní patro či křídlo budovy, skupinu místností patřící jedno společnosti či nájemci atd.

Systém zařízení generálního klíče

Zjednoduší Vám klíčové hospodářství, umožní lepší kontrolu, zajistí přehled! Jedná se o systém kombinací klíčů, vložek, visacích zámků, vrchních zámků a závor.

Tzv. systém generálního klíče je vhodný pro bytová družstva, hotely, firmy, ubikace, nemocnice apod.

Generální klíč je charakterizován tím, že jej může používat například ředitel, majitelé firem, správy družstev, a jiné pověřené osoby, neboť tento odemyká všechny vložky v rámci daného systému klíčů.

Další částí generálního klíče je klíč skupinový, který odemyká pouze část objektu, např. pouze jedno patro nebo (u více objektů) budovu.

Systém tzv. generálního klíče se může použít v domech se společnými vstupy a společným příslušenstvím, kde jeden klíč odemkne společné prostory (např. sklep, garáž, WC, vchod do domu a pod.) navzájem, avšak klíč od jednoho bytu a příslušenství neodemkne byt druhý.