Motorové samozamykací zámky BERA

Samozamykací elektromotorický zámek je instalován do dveří s vysokou bezpečnostní odolností. Z venkovní strany dveří je odemčen klíčem přes cylindrickou vložku nebo elektrickým impulzem přes vnitřní motor. Elektrický impulz, na vnitřní motorový pohon, odjistí pohyblivý mechanizmus v zámku, uvolní horní dělenou střelku a zároveň zatáhne závoru zpět do zámku, tím dojde k plnému otevření dveří. Není-li udělen tento elektrický impulz z tlačítka domácího telefonu nebo kódovacího zařízení do zámku, je možno otevřít pouze klíčem nebo vnitřní panikovou klikou. Pouhým stiskem této vnitřní kliky je zámek odemčen a dveře otevřeny bez použití klíče. Funkce PANIK je používána pro nouzové východy.

Samozamykací zámek elektromotorický BERA

Samozamykací elektromotorický zámek je vždy po zavření dveří dvoubodově uzamčen, pokud není elektronicky odblokován a nastaven pro denní režim (lítačky). Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech na zárubni do zámku a tím dojde k automatickému vysunutí závory a zablokování horní dělené střelky zámku. Při výpadku proudu se zámek vždy uzamkne, pokud nejde k výpadku v době chodu motoru. Doporučujeme instalaci zálohované zdroje, aby k tomuto nemohlo dojít.

Použití motorových samozamykacích zámků BERA:

Samozamykací elektromotorický zámek lze použít pro venkovní a vnitřní dveře vyrobené z kovu, plastu či dřeva, v provedení levém i pravém.

Typy elektromotorických zámků BERA:

 • Elektromotorický zámek standardní BERA-ME
 • Elektromotorický zámek s kontrolou funkcí BERA-MM

Elektromotorický zámek standardní BERA-ME

Elektromotorický zámek BERA-ME – v horní části tohoto elektromotorického zámku jsou umístěny svorkovnice pro připojení napájení, LED diody na štítu kování, externího kontaktu a programovacího kabelu. Umístění je v pořadí od čela zámku směrem k zadnímu boku.

 • 5 PIN programovací svorkovnice pro nastavení volitelných hodnot
 • 14 PIN svorkovnice pro připojení externího magnetu a napájení (zapojeno 5 žil)
 • 3 PIN svorkovnice pro připojení signalizační LED diody na vnějším štítu kování

Standartní zámek BERA-ME lze napájet v rozsahu 12-24 VDC a nastavit do dvou základních režimů:

 • Impulzní režim – po impulzu (nezáleží na jeho délce) je zámek otevřen po nastavitelnou dobu 0-60sec, při otevření dveří a po jejich zavření je zámek ihned uzamčen.
 • Trvalý režim – po dobu trvání impulzu je zámek otevřen, po přerušení impulzu je zámek otevřen po nastavitelnou dobu 0-60 sec. Při otevření dveří a po jejich zavření je zámek stále otevřen. K jeho uzamčení dojde až po přerušení impulzu.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud dojde k přerušení napájení v průběhu cyklu, může se zámek dostat do polohy, kdy zůstane odemčený, či zamčený. V takovém případě lze zámek odblokovat pouze externím zdrojem. V případě tohoto stavu je zachována paniková funkce dle ČSN EN 179 a zámek lze otevřít klíčem. Přesto důrazně doporučujeme připojení zálohy, která zajistí dokončení cyklů. Pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození zámku, za které výrobce neručí.

Elektromotorický zámek s kontrolou funkcí BERA-MM

Elektromotorický zámek BERA-MM s kontrolou funkcí – v horní části tohoto elektromotorického zámku jsou umístěny svorkovnice pro připojení napájení, LED diody na štítu kování, externího kontaktu, signalizace stavu zámku a programovacího kabelu. Umístění je v pořadí od čela zámku směrem k zadnímu boku.

 • 5 PIN programovací svorkovnice pro nastavení volitelných hodnot
 • 14 PIN svorkovnice pro připojení externího magnetu, napájení a zpětné signalizace
 • 3 PIN svorkovnice pro připojení signalizační LED diody na vnějším štítu kování

Elektromotorický zámek BERA-MM lze napájet v rozsahu 12-24VDC a nastavit do dvou základních režimů:

 • Impulzní režim – po impulzu (nezáleží na jeho délce) je zámek otevřen po nastavitelnou dobu 0-60sec, při otevření dveří a po jejich zavření je zámek ihned uzamčen.
 • Trvalý režim – po dobu trvání impulzu je zámek otevřen, po přerušení impulzu je zámek otevřen po nastavitelnou dobu 0-60 sec. Při otevření dveří a po jejich zavření je zámek stále otevřen. K jeho uzamčení dojde až po přerušení impulzu.

Signalizace o stavu elektromotorického zámku:

 • mikrospínač poloha závory – vysunuta / zasunuta
 • mikrospínač poloha kliky – stisk kliky
 • mikrospínač poloha spouštěcí střelky – otevřeno / zavřeno

UPOZORNĚNÍ:
Pokud dojde k přerušení napájení v průběhu cyklu, může se zámek dostat do polohy, kdy zůstane odemčený, či zamčený. V takovém případě lze zámek odblokovat pouze externím zdrojem. V případě tohoto stavu je zachována paniková funkce dle ČSN EN 179 a zámek lze otevřít klíčem. Přesto důrazně doporučujeme připojení zálohy, která zajistí dokončení cyklů. Pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození zámku, za které výrobce neručí.